4Young

Vertelpunt passend onderwijs en (jeugd)zorg

StoreDevice

Help

VersionSwitch

Deel uw ervaringen, om samen het onderwijs te verbeteren!

Ik ben Arie Slob. Ik ben benieuwd naar uw ervaringen met passend onderwijs. Wie bent u?

 

Waarom dit vertelpunt?

Passend onderwijs leeft. Samen werken we er hard aan om kinderen en jongeren beter te ondersteunen. Daar komen mooie dingen uit voort. Tegelijk zijn er ook nog verbeteringen nodig.

Ik hoor graag wat uw persoonlijke ervaringen met passend onderwijs zijn. Soms vertelt een ervaring meer dan cijfers en statistieken. Daar kan iedereen van leren. Uw ervaringen zijn daarom erg waardevol!


Wat doen we met uw ervaringen?

De (anonieme) ervaringen laten zien op welke punten passend onderwijs goed gaat, en wat er verbeterd moet worden. De ervaringen worden op thema’s bijeen gebracht, en vervolgens uitgesplitst naar regio. Met deze thema’s kunnen ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten zelf aan de slag om het onderwijs in de eigen regio (nog) passender te maken.

Zelf doe ik ook mee. In 2019 ga ik in zes regio’s luisteren welke thema’s daar spelen, en meedenken bij het vinden en realiseren van verbeteringen.

 

Hartelijke groet,


Arie Slob

Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media

Deel uw ervaringen.

Het delen van ervaringen is anoniem. We vragen niet naar uw naam of andere gegevens die zijn te herleiden naar personen.

 

Lees onze privacy policy of kijk op www.storyconnect.nl. voor meer inforformatie.
ⒸStoryConnect BV. Alle rechten voorbehouden. All rights reserved.